Gradvis

قیمت اصلی تومان45 بود.قیمت فعلی تومان40 است.